Natuurherstel

Om het Nederlandse landschap te beheren en te herstellen is daadkracht nodig. Het vereist bestuurlijke aandacht en investeringen. Situaties dienen goed in kaart te worden gebracht en onderzocht. Een goed natuurherstelplan is onmisbaar om wat er nog is te behouden en te ontwikkelen. Binnen het natuurherstel onderscheidt Staro de volgende specialismen:

Lees hier meer over het aanleggen van nieuwe natuur.

Projecten

leaf