Reptielenonderzoek

In Nederland komen twee groepen inheemse reptielen voor: slangen en hagedissen. De beste leefgebieden voor reptielen liggen op de zandgronden en in de kustduinen. Alle reptielen in Nederland worden beschermd door de Wet natuurbescherming.

Reptielenonderzoek is van belang om:

  • rekening te kunnen houden met reptielen bij het beheer
  • rekening te kunnen houden met reptielen bij ruimtelijke ontwikkelingen
  • de ontwikkeling en verspreiding van populaties te kunnen volgen

Reptielenonderzoek vindt plaats in de periode dat reptielen actief zijn: half april tot eind september

Wat we voor u kunnen betekenen
Afhankelijk van de doelstelling en het terrein voert Staro Natuur en Buitengebied reptielenonderzoek uit met gebruikmaking van de volgende methodes:
+    reptielenplaatjes
+    actief zoeken naar reptielen

Naast het uitvoeren van reptielenonderzoek kunnen we ook van dienst zijn bij het adviseren en uitvoeren van mitigerende maatregelen, zoals het afvangen en verplaatsen van reptielen en het plaatsen van schermen.

Projecten

leaf