Blessen

Blessen is de vakterm voor het markeren van de bomen die gekapt worden. Het is het belangrijkste instrument om te sturen in bossamenstelling en bosontwikkeling. De blesser selecteert de bomen die behouden moeten worden en zich moeten kunnen ontwikkelen; de toekomstbomen. Afhankelijk van de doelstelling van de eigenaar (productie van (kwaliteits)hout, ecologie of recreatie) wordt een selectie gemaakt voor kap. Meestal gaat het om een combinatie van doelen en worden bijvoorbeeld rechte bomen aangewezen voor houtproductie, bomen met holtes voor de natuurwaarden en markante bomen ter versterking van de recreatieve waarden. Nadat de toekomstbomen zijn geselecteerd, zal de blesser de bomen markeren die gekapt worden. Dat zijn de bomen die de toekomstboom beconcurreren en belemmeren in zijn groei en ontwikkeling.

Om de gemarkeerde bomen te kappen moeten grote machines het bos in om het hout te kappen en af te voeren. Staro geeft daarom (tijdens het blessen) ook dunningspaden aan.

Wat we voor u kunnen betekenen
Blessen is al jarenlang een belangrijke expertise van Staro Natuur en Buitengebied. Jaarlijks blessen we vele honderden hectares bos voor onder andere Staatsbosbeheer, gemeenten, het Rijksvastgoedbedrijf en diverse particulieren. We geven richting aan de ontwikkeling van het bos en de potenties voor ecologie, houtproductie en beleving. Steeds in de balans die de eigenaar wenst.

Projecten

leaf