Houtoogstbegeleiding Defensie

Opdracht

Ieder jaar draagt Staro Natuur en Buitengebied bij aan het bosbeheer van Defensie. We doen dat binnen diverse terreinen variërend van de grotere oefenterreinen als Weerter- en Budelerbergen en de Oirschotsche heide tot kleinere mobilisatiecomplexen terreinen en vliegvelden. Binnen de terreinen die als eerste een militaire functie dienen, streeft Defensie naar een natuurlijker bos met voornamelijk inheemse soorten en een gevarieerde bosstructuur. Binnen deze randvoorwaarden is er volop ruimte voor houtproductie

Aanpak

De wensen van Defensie zijn helder vertaald in een blesinstructie. Met deze blesinstructie en onze vakkennis worden de dunningen en dunningspaden gemarkeerd. Soms zijn er specifieke eisen die verband houden met veiligheid op bivakterreinen en brandveiligheid. In andere gevallen wordt met het blessen specifiek gelet op de ontwikkeling van het habitat van vogelrichtlijnsoorten als nachtzwaluw, roodborsttapuit en boomleeuwerik. Binnen de Weerter- en Budelerbergen is dit succesvol gebleken. Na het blessen worden de gegevens verwerkt tot heldere lijsten waarin per opstand de verwachte houtopbrengst is weergegeven.

Namens Defensie bieden we het te oogsten hout aan verschillende houthandelaren aan. Na de selectie van de koper voeren we directie over de houtverkoop. We instrueren, inventariseren voor de Gedragscode Bosbeheer, controleren, meten het hout en zorgen voor een juiste oplevering. Defensie wordt hierdoor optimaal ontzorgd in haar bosbeheer.

Resultaat

Jaarlijks wordt tussen de 100 en 200 hectare geblest en wordt tussen de 3.000 en 6.000 kubieke meter hout geoogst. In de terreinen is een flinke verbetering van de bosstructuur en het functioneren van het bos waar te nemen.

Vergelijkbare projecten

leaf