Natuurbegrazing

Het begrazen van natuurterreinen kan een effectieve maatregel zijn om een structuurrijke vegetatie te ontwikkelen en in stand te houden. De maatregel is in grotere terreinen goedkoper dan maaien, maar kent zeker zijn uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld organisatie, voorlichting, bereikbaarheid beheerder en veiligheid. Natuurbegrazing kent een grote bandbreedte, van natuurlijk kuddebeheer in grote half natuurlijke landschappen, tot het tijdelijk inscharen van landbouw vee en drukbegrazing.

Wat we voor u kunnen betekenen
Binnen Staro Natuur en Buitengebied zien we begrazing als een belangrijke beheermaatregel die we in kunnen zetten. We hebben in een viertal gebieden runderen of pony’s lopen die voor extensieve begrazing zorgen. We kiezen niet principieel voor of tegen begrazing, maar kijken vooral naar het de omvang van het gebied, de (botanische) doelen, beheerbaarheid, veiligheid en interactie met recreatieve doelgroepen. Ook de inrichting moet aan onze eisen voldoen. Het gebied moet goed in te rasteren zijn en de veiligheid van bezoekers mag niet in het geding zijn. Soms moeten we concluderen dat we zouden willen begrazen, maar dat het niet realistisch is.

Projecten

leaf