Beheerplan

Het beheer van bossen en natuurterreinen is complex. Het werken aan de hand van een weloverwogen beheerplan biedt uitkomst. Een beheerplan is een essentieel handvat voor de beheerder en een belangrijk communicatiemiddel. Een beheerplan geeft antwoord op de vragen:
+     Wat hebben we?
+     Wat willen we?
+     Hoe gaan we dat bereiken?

Handvat voor beheerder
Beheerplannen zijn een praktisch handvat voor de beheerder. Hij vindt daarin de huidige staat van het terrein en de kwaliteiten. Daarnaast maken de planning, begroting en instructies voor bepaalde beheermaatregelen een belangrijk onderdeel uit van het plan.

Al bij het opstellen van het beheerplan is het mogelijk meer partijen te betrekken en zo draagvlak voor het beheer te krijgen. Binnen veel organisaties is het beheerplan een belangrijk middel om verantwoording af te leggen; bijvoorbeeld in het kader van certificering.

Wat we voor u kunnen betekenen
Het opstellen van beheerplannen voor bossen en natuurterreinen is dagelijkse kost voor Staro Natuur en Buitengebied. We staren ons niet blind op een bepaalde functie, maar hebben bewust oog voor kansen op het gebied van o.a. systeemherstel, biodiversiteit, cultuurhistorie, aardkunde, recreatie en economische kansen.

Projecten

leaf