Subsidieaanvragen

Voor de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap en onderzoek zijn altijd wel subsidies beschikbaar. Veel investeringen binnen natuur en landschap vallen of staan met de beschikbaarheid van externe gelden. De meeste subsidies worden verstrekt door de Europese Unie, het rijk, de provincies en gemeenten. Soms dragen ook andere partijen en fondsen bij aan initiatieven gericht op natuurontwikkeling of natuureducatie. Voor overheden zijn subsidies een belangrijk instrument om beleidsdoelen te realiseren. De subsidies zijn afhankelijk van de regeling toegankelijk voor gemeenten, particulieren, stichtingen en natuurbeschermingsorganisaties. 

Wat we voor u kunnen betekenen
Het aanvraagtraject voor subsidie kan complex zijn. Staro Natuur en Buitengebied kan u bij dit traject helpen. We kunnen voor u uitzoeken of u in aanmerking komt voor een subsidie en u begeleiden gedurende het proces door het verzamelen van gegevens en het opstellen en indienen van de aanvraag. Staro Natuur en Buitengebied begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze.

Projecten

leaf