Kostenramingen

Om tijdens de uitvoering niet voor onverwachte financiële tegenvallers te komen staan is het belangrijk de kosten goed in beeld te hebben. Ook eerder, tijdens de planvorming, kan dat van belang zijn, omdat zo voorkomen kan worden dat plannen worden uitgewerkt waar later onvoldoende budget voor blijkt te zijn.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied kan op basis van ervaring en actuele en marktconforme normkosten nauwkeurige kostenramingen opstellen. U kunt voor de volgende financiële overzichten bij ons terecht:
+        Budgetraming
+        Globale kostenraming
+        Ontwerpraming
+        Directiebegroting
+        SSK raming

Projecten

Meer weten?

Freek Derks

Adviseur ontwerp en realisatie
leaf