Directievoering en toezicht

De uitvoering van veel projecten die een relatie hebben met natuur en landschap, is gebaat bij een deskundige begeleiding en controle. Het projectresultaat is wat betreft kwaliteit en financiën mede afhankelijk van goed toezicht en goede directievoering. De directievoerder zorgt voor de juiste naleving van het contract. De toezichthouder is het verlengstuk van de directie en speelt een belangrijke rol in het waarnemen. Regelmatig schiet goed toezicht en goede directievoering erbij in vanwege tijdgebrek aan de zijde van de opdrachtgever. Het inhuren van een deskundige toezichthouder en/of directievoerder kan uitkomst bieden.

Wat we voor u kunnen betekenen
De ervaring van onze adviseurs op het gebied van toezicht en directievoering op projecten in natuur en buitengebied is groot. De kennis aan de voorzijde van opdrachten, o.a. bij het schrijven van RAW bestekken draagt daar aan bij. Onze adviseurs zijn gewend te werken conform UAV en RAW en zijn in te zetten op losse projecten of voor langere tijd binnen een organisatie.

Projecten

leaf