Ecologische begeleiding maaiwerk

Opdracht

Loonbedrijf Dekker BV maait sloten en dijken voor Waterschap Velt en Vecht. Het waterschap stelt als eis dat beschermde flora en fauna niet verstoord of beschadigd wordt tijdens de werkzaamheden. Staro Natuur en Buitengebied is in de arm genomen om kort voor de maaiwerkzaamheden te begeleiden en de terreinen nauwgezet te controleren op beschermde flora, broedvogels en andere fauna. Zo wordt invulling gegeven aan de gedragscode en de zorgplicht.

Aanpak

De te maaien terreindelen zijn door een van onze ecologen te voet doorkruist. Zo is de kans het grootst om met name flora en grondbroeders te treffen. Regelmatig wordt het terrein ver vooruit bestudeerd met telescoop of verrekijker met als doel soorten waar te nemen die zich ‘drukken’ bij nadering van mensen. Delen met beschermde flora worden gemarkeerd met lint. Ook locaties waar gebroed wordt, of territoria worden geconstateerd, worden ruim afgezet zodat de nesten en een ruime bufferzone niet betreden of bewerkt worden. De waarnemingen zijn ten behoeve van verslaglegging vastgelegd met behulp van GPS. Een heldere rapportage en kaarten geven de mannen op de maaimachines een heldere instructie en worden tevens gebruikt als verantwoording naar het waterschap.

Resultaat

Er zijn diverse terreindelen uitgesloten van het maaiwerk. In delen kwamen onder andere grasmus, fazant, lange ereprijs, bosrietzanger en vos voor.

Vergelijkbare projecten

leaf