Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer Defensie

Opdracht

Jaarlijks verzorgt Staro Natuur en Buitengebied de houtoogst voor Directie Zuid van Dienst Vastgoed Defensie. Naast het blessen en de organisatie van de houtverkoop en –oogst maken de inventarisatie en rapportage in het kader van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer onderdeel uit van de opdracht.

Aanpak

Tijdens het blessen zijn al veel elementen die beschermd dienen te worden herkend en ingevoerd in GIS. Toch worden alle opstanden intensief onderzocht door deze in banen die maximaal 20 meter uiteen liggen te doorlopen. Zo kan aan beide zijden 10 meter goed worden overzien. De gegevens van de blesser worden gebruikt als extra informatie en de door hem aangegeven locaties worden natuurlijk bezocht. Waarnemingen worden met behulp van GPS vastgelegd en zo nodig worden blessen verwijderd. Voorop staat dat de te beschermen elementen die met lint worden gemarkeerd geen schade ondervinden.

De resultaten van de inventarisatie worden verwerkt in een heldere rapportage voorzien van de te ondertekenen checklist van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en met duidelijke kaarten voor de aannemer.

Resultaat

De houtoogstwerkzaamheden binnen de terreinen van Defensie worden zo op verantwoorde wijze en binnen de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer uitgevoerd. Tijdens de houtoogst wordt gecontroleerd of de aannemer zich houdt aan de regels van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en de kaarten en checklist paraat heeft.

Vergelijkbare projecten

leaf