Ecologisch werkprotocol

In een ecologisch werkprotocol wordt vastgelegd hoe tijdens de werkzaamheden rekening moet worden gehouden met de natuurwaarden. Gedegen onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten is een belangrijke basis voor het ecologisch werkprotocol. Er wordt geanalyseerd waar de werkzaamheden conflicteren met de (beschermde) flora en fauna en hoe die conflicten kunnen worden opgelost. De volgende punten kunnen in een ecologisch werkprotocol aan bod komen:

  • Periode van werken
  • Werkvolgorde en werkmethode
  • Verplaatsen van soorten
  • Afschermen van de werklocatie
  • Broedvrij houden van de werklocatie

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met het opstellen van ecologische werkprotocollen. We houden ze praktisch en uitvoerbaar.

Projecten

leaf