Privacy

Het privacy document van Staro Natuur en Buitengebied (verder Staro) geeft u informatie over de wijze waarop Staro uw persoonsgegevens verwerkt die wij in het kader van onze dienstverlening beheren of die u aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij van u hebben en die wij van u ontvangen, worden door medewerkers van Staro en/of het secretariaat verwerkt. We leggen alleen persoonsgegevens vast die ten dienste staan van het onderhouden van een gezonde zakelijke relatie.

Staro beheert reeds persoonsgegevens van bestaande klanten en contacten en ontvangt nieuwe persoonsgegevens via e-mail, formulieren op de website, visitekaartjes en per post. Deze gegevens bestaan uit:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Initialen
 • Titulatuur
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Geslacht
 • Werkgever
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s) bij debiteuren en crediteuren
 • BTW-nummer
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden (voor toegang tot het
 • Online RegistratieSysteem (ORS) en kwaliteitsboom.nl)
 • IP-adres
 • Surfgedrag en activiteiten op een van onze websites
 • Internetbrowser
 • Type apparaat waarmee u een van onze websites bezoek

De reden voor het verzamelen van gegevens

Staro verwerkt de gegevens van haar contacten met als doel:

 • Contact met u op te kunnen nemen via post, e-mail of telefoon
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en folders
 • U te informeren over onze producten en diensten
 • Het afhandelen van financiële handelingen
 • De websites goed en efficiënt te laten functioneren
 • Het maken van rapportages over websitegebruik

Bewaarduur gegevens
Staro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze geworven zijn. Staro respecteert de wettelijke minimum- en maximum bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Delen van gegevens
Staro verkoopt geen persoonsgegevens. Staro deelt ook geen persoonsgegevens anders dan in het normale zakelijke verkeer nodig en gewenst is. Zo delen wij bijvoorbeeld wel telefoonnummers en e-mailadressen om zakelijke relaties met elkaar in contact te brengen.

Inzage, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en deze te laten wijzigen of verwijderen. Verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering kunt u sturen naar info@www.starobv.nl. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van uw ID-bewijs (pasfoto, paspoortnr. en BSNnr. zwart maken), zodat wij zeker weten dat het verzoek door u is gedaan. Staro zal de wijzigingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand, doorvoeren en de wijziging aan u bevestigen.

Toegankelijkheid gegevens
De persoonsgegevens die Staro beheert zijn toegankelijk voor de medewerkers van Staro. Gegevens die verkregen zijn via, of verbonden zijn aan een van onze websites, zijn technisch toegankelijk door onze provider en websitebouwer (www.juist.nl). Onze netwerkbeheerder (www.mandersautomatisering.nl) heeft technisch toegang tot onze server en de gegevens die daar op staan. Met beide bedrijven heeft Staro een verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging van gegevens
Staro neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om diefstal, verlies, misbruik en openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u aanwijzingen hebben dat de door ons beheerde gegevens misbruikt worden, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij het secretariaat dat te bereiken is op nummer 0492 – 450 161 of info@www.starobv.nl.

leaf
leaf
leaf