Vergunningen en ontheffingen

Los van alle inhoudelijke voorbereidingen van een project zijn er vaak vergunningen, ontheffingen en/of meldingen nodig om het project daadwerkelijk uit te mogen voeren. Ieder project dient zorgvuldig en tijdig door dit proces geloodst te worden.

Wat we voor u kunnen betekenen
We zijn u graag van dienst om uw project feilloos door het vergunningenproces te loodsen. Dit begint met een vergunningenscan: wat is vergunningsplichtig en wat niet? We houden gedurende dit proces namens u contact met de vergunningverlenende instantie of organiseren een vooroverleg. Op deze wijze is de vergunningverlener op de hoogte van uw ontwikkelingen wat veelal resulteert in een soepel procesverloop. Naast alle vergunningen en ontheffingen vanuit de natuurwetgeving kan Staro Natuur en Buitengebied u ondersteunen bij o.a. de onderstaande procedures:
+        Omgevingsvergunning
+        Ontgrondingvergunning of melding
+        Projectplan waterwet
+        Melding besluitbodemkwaliteit
+        Ontheffing verkeerswet

We werken samen met vaste partners voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken of bewijslast, denk hierbij aan archeologisch vooronderzoek of bodemonderzoek.

Projecten

leaf