Landgoed ter Hooge

Opdracht

In de gracht en de landschappelijke waterpartijen van Kasteel Ter Hooge heeft zich in de loop van de jaren een flinke sliblaag ontwikkeld. Sommige delen van de kasteelgracht verlanden. De ligging van de oevers is soms vele meters van de plek zoals die vanuit het landschapsarchitectonisch ontwerp is bedoeld. De sterk vergane beschoeiing is hier mede de oorzaak van. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen een aantal (ecologische) onderzoeken uit te voeren ter voorbereiding van herstelwerkzaamheden.

Aanpak

Om in kaart te brengen welke werkzaamheden moeten plaatsvinden om de kasteelgracht en de landschappelijke waterpartijen op te knappen heeft Staro Natuur en Buitengebied onder andere de hoeveelheid slib en de kwaliteit daarvan onderzocht. Daarnaast is in beeld gebracht welke stappen nog gezet moeten worden om tot uitvoering te komen. Vergunningen en ontheffingen zijn daarin een belangrijke stap.

Resultaat

De beheerder van Kasteel Ter Hooge heeft een concreet uitvoeringsbestek in handen. Hiermee zal op korte termijn beslist worden of en hoe de beschikbare subsidie- en beheergelden het beste kunnen worden ingezet en of de werkzaamheden moeten worden gefaseerd.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf