Bos- en natuurbeheer

Beheer is in Nederland essentieel voor het behoud van de specifieke waarden die bos, natuur en landschap vertegenwoordigen. Of het nu gaat om belevingswaarde, biodiversiteit, herkenbare landschappen, cultuurhistorie of economische waarde, een afgestemd beheer draagt bij aan behoud en ontwikkeling.

Beheer als specialisme
Het beheer van een terrein, gebied of landgoed is veelzijdig en vereist een helder doel en aanpak. Het vereist een brede blik en kennis van wet- en regelgeving, gevoel voor communicatie en een kostenbewuste instelling. Bij het beheer van natuur en buitengebied kan een indeling worden gemaakt in de volgende specialismen die elk hun eigen expertise van de beheerder vragen:

Wat we voor u kunnen betekenen
Beheer is een breed begrip, maar de betekenis is veelzeggend: ‘als verantwoordelijke zorg dragen voor’. Die betekenis is de kern waar Staro Natuur en Buitengebied voor staat. Onze uitgebreide praktische beheerervaring die ondersteund wordt door degelijke academische kennis van ecologie en natuurwetgeving zorgt ervoor dat Staro Natuur en Buitengebied veel vertrouwen geniet van haar opdrachtgevers. Staro beheert circa 3.000 hectare bos en natuur in opdracht van diverse partijen. Naast deze terreinen waar de volledige verantwoordelijkheid voor wordt gedragen, zijn we jaarlijks bij het beheer van vele duizenden hectares bos, natuur, landschap en instellingsterreinen betrokken.

leaf