Werkomschrijvingen en bestekken

In een werkomschrijving worden algemene voorwaarden vastgelegd en materialen omschreven die de aannemer moet toepassen. Een bestek is een specifieke vorm van een werkomschrijving. Vaak wordt gewerkt volgens de RAW-systematiek. In een RAW-bestek wordt het werk beschreven volgens een gestandaardiseerde uniforme methode aan de hand van besteksposten (resultaatsverplichtingen). De werkbeschrijvingen en bestekken zijn een belangrijke basis voor aanbestedingen.

Wat we voor u kunnen betekenen
De adviseurs van Staro helpen u graag bij het maken van werkomschrijvingen of bestekken voor uw projecten en leggen daarin het uit te voeren werk nauwkeurig vast. Tijdens de uitwerking denken we na over bereikbaarheid, (technische) haalbaarheid, materiaalgebruik en budget. Voor inrichtingsprojecten binnen bos en natuur wordt het kaartmateriaal vaak met GIS gemaakt. Waar nodig werken we met AutoCAD. We kunnen u helpen met:
+        uitgewerkte ontwerp- en situatietekeningen
+        bestekstekeningen en werktekeningen
+        uitgewerkte details
+        (principe) profielen
+        visualisaties

Projecten

Meer weten?

Freek Derks

Adviseur ontwerp en realisatie
leaf