Adviseurs voor
natuur en buitengebied

leaf grid

Staro Natuur en Buitengebied is een landelijk opererend adviesbureau

Als enthousiaste adviseurs helpen we bij vraagstukken in bos, natuur en het landelijk gebied. We voeren onderzoeken uit en dragen bij aan de bescherming, inrichting en ontwikkeling van natuur. We weten raad bij vraagstukken op het gebied van natuurwetgeving en beleid. Onze praktische instelling gecombineerd met onze wetenschappelijke kennis resulteert in realistische adviezen.

“We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na en stellen het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal.”
“Onze praktische instelling gecombineerd met onze wetenschappelijke kennis resulteert in realistische adviezen.”

Wat houdt ons bezig

2 Vacatures!

Staro is op zoek naar een adviseur bos- en natuurbeheer. We zoeken een gedreven beheerder met een frisse kijk op bos en natuur.

Lees verder Lees verder

Vleermuiskasten controle

Staro heeft vleermuiskasten in Nuenen geïnspecteerd vanaf een hoogwerker middels een zaklamp en endoscoop. In vier kasten zijn vleermuizen gevonden.

Lees verder Lees verder

Literatuurstudie bodemdruk

Staro wil de impact van oogstwerkzaamheden op de bosbodem beperken en heeft onderzoek gedaan naar bodemdruk en materiaal.

Lees verder Lees verder
Onze projects grid

Onze projecten

Bekijk alle projecten van Staro Natuur en Buitengebied. Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lees verder Lees verder

Inrichtingsvisie Cruijslandse Kreken

Inrichtingsvisie Cruijslandse Kreken

Staro heeft een visie geschreven over het samengaan van aardkundige waarden en ecologie voor het gebied De Cruijslandse Kreken.

Broedvrij houden APM Terminal Maasvlakte II

Broedvrij houden APM Terminal Maasvlakte II

Als specialist op het gebied van broedvrij houden is Staro Natuur en Buitengebied gevraagd het terrein voor de bouw van een nieuwe containerterminal broedvrij te…

Afvangen levendbarende hagedissen Natuurpoort Nederheide

Afvangen levendbarende hagedissen Natuurpoort Nederheide

In verband met de aanleg van de Natuurpoort Nederheide heeft Staro Natuur en Buitengebied de beschermde levendbarende hagedissen op locatie afgevangen.

Afvissen De Reusel

Afvissen De Reusel

Staro heeft ruim 5 kilometer van De Reusel gefaseerd en systematisch leeggevist met elektrovisapparatuur en (schep)netten in verband met natuurherstel.

Passende beoordeling woningbouw Druten

Passende beoordeling woningbouw Druten

Staro heeft in een passende beoordeling de voorgenomen woningbouwplannen in Druten getoetst aan de Wet natuurbescherming.

Natuurcompensatieplan Haaren

Natuurcompensatieplan Haaren

Omdat een strook binnen de EHS de bestemming wonen krijgt heeft Staro Natuur en Buitengebied hier een natuur compensatieplan voor opgesteld.

Fauna en schade door materieel

Fauna en schade door materieel

Staro heeft onderzoek gedaan naar de schade die verschillend materieel kan toebrengen op de aanwezige fauna tijdens (maai)werkzaamheden.

Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Muizenonderzoek oeverzones Helmond

Staro Natuur en Buitengebied heeft onderzoek gedaan naar het voorkomen van waterspitsmuis in de oevers van watergangen in de gemeente Helmond.

Dassenonderzoek Heumen

Dassenonderzoek Heumen

Staro heeft dassenonderzoek gedaan bij een geluidswal van de A73. Met cameravallen zijn belopen dassenpijpen en wissels in kaart gebracht.

Onderzoek Slobeenden

Onderzoek Slobeenden

Staro heeft onderzocht hoe een tijdelijk natuurgebied in de Rotterdamse haven door slobeenden gebruikt wordt tijdens hoog- en laagwater.

Vissenonderzoek IJzendoorn

Vissenonderzoek IJzendoorn

Uit een quickscan bleek nader onderzoek gewenst naar het voorkomen van beschermde vissoorten. Staro heeft vissenonderzoek uitgevoerd.

Vegetatieonderzoek Langven Best

Vegetatieonderzoek Langven Best

Voor een venherstel project heeft Staro Natuur en Buitengebied als onderdeel van het hydrologisch vooronderzoek vegetatieonderzoek uitgevoerd.