Onderzoek Slobeenden

Opdracht

Er zijn plannen een tijdelijk natuurgebied in de Rotterdamse haven een andere bestemming te geven. In dit natuurgebied zijn territoria van slobeenden vastgesteld. In het kader van de natuurwetgeving is inzicht gewenst in hoe slobeenden het gebied gebruiken. Specifiek of slobeenden bij hoogwater het tijdelijke natuurgebied gebruiken als vluchtplaats. Staro heeft hiervoor een vogelonderzoek uitgevoerd.

Aanpak

Om het gebruik van het onderzoeksgebied door slobeenden te meten zijn verschillende tellingen verricht. Er is geteld op drie dagen met grote verschillen in hoog- en laagwaterstanden. Per dag zijn twee tellingen verricht. Eén telling bij laagwater en één telling bij hoogwater.

Opdracht

Tijdens de teldagen kon worden vastgesteld dat het gebied door slobeenden zeer beperkt wordt gebruikt als rustplaats of vluchtgebied. Alleen tijdens een telling in oktober zijn exemplaren waargenomen in het onderzoeksgebied. Daarnaast is nauwelijks verschil in aantallen slobeenden geconstateerd tijdens hoog- of laagwater.

Vergelijkbare projecten

leaf