Dassenonderzoek Heumen

Opdracht

Staro Natuur en Buitengebied heeft in Heumen dassenonderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de dassenactiviteit in een geluidswal van de A73. De interesse van de opdrachtgever ging met name uit naar de mogelijke aanwezigheid van een kraamburcht in de geluidswal.

Aanpak

Ten eerste zijn de aanwezige dassenpijpen in kaart gebracht. Vervolgens is onderzocht waar de recent belopen wissels en dassenpijpen zich bevinden. Bij deze recent belopen wissels en dassenpijpen heeft vervolgens onderzoek plaatsgevonden met cameravallen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar en strekte zich uit over een periode van anderhalve maand. Tijdens dit onderdeel van het dassenonderzoek zijn de camera’s op meerdere locaties geplaatst. Zo is een compleet beeld verkregen van de dassenactiviteit op de geluidswal. De cameravallen zijn wekelijks uitgelezen. Aan de hand van de beelden is beoordeeld of de camera’s verplaatst dienden te worden.

Resultaat

Uit het soortenonderzoek is naar voren gekomen dat van de 27 aangetroffen dassenpijpen er 8 pijpen recent belopen waren. Bij deze pijpen zijn slechts op drie locaties dassen op camerabeeld vastgelegd. Van twee pijpen is geconstateerd dat deze gebruikt worden door een vos. Uit de opnamen is duidelijk geworden dat zich geen kraamburchten bevinden binnen het onderzoeksgebied.

Vergelijkbare projecten

leaf