Quickscan – Steenuil in schuur

Opdracht
Vanwege het veranderen van het bestemmingsplan van een voormalige boerderij is een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd. Ten tijde van het onderzoek waren de plannen voor de agrarische bebouwing nog niet vastgesteld.

Aanpak
Doordat de exacte plannen voor de gebouwen in het plangebied nog niet zeker waren is tijdens de Quickscan rekening gehouden met meerdere werkzaamheden, zoals het slopen van alle bebouwing. Derhalve is uitvoerig onderzoek gedaan naar het voorkomen van gebouwbewonende soorten en naar de geschiktheid van het plangebied voor deze soorten.

Resultaat
In een grote en oude schuur in het plangebied zijn veren, vogelpoep en braakballen gevonden. Tevens waren veel balken aanwezig waarop uilen kunnen rusten. De schuur was toegankelijk voor uilen door gaten in het dak. Bij het horen van geritsel in de schuur zijn twee foto’s gemaakt van een steenuil. Indien de schuur gesloopt wordt is het noodzakelijk een ontheffing te verkrijgen en mitigerende maatregelen te nemen. De mogelijkheid bestaat dat de schuur behouden blijft, in dat geval kan de steenuil er gebruik van blijven maken.

Vergelijkbare projecten

leaf