Nieuwe natuur

De hoeveelheid natuur en de kwaliteit van de natuur staan beide onder druk. Er is daarom veel aandacht voor het versterken van het Natuurnetwerk Nederland. Natuurgebieden worden vergroot en door systeemherstel wordt de kwaliteit zo veel mogelijk geborgd. Daarnaast worden er nog steeds gebieden verbonden om planten en dieren de kans te geven zich te verspreiden.

Complexe opgaven
De aanleg van nieuwe natuur is een complexe opgave. Grondverwerving, vergunningen en gebiedsprocessen spelen een belangrijke rol in het voorbereidingstraject. Daarnaast is het een uitdaging om nieuwe natuur te creëren die een hoge kwaliteit en soortensamenstelling kent. Het vasthouden van die kwaliteit is uitdagend, omdat verzurende depositie steeds een grote druk op de kwaliteit legt en bijvoorbeeld zorgt voor bodemdegradatie.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft veel ervaring met de aanleg van nieuwe natuur. Onze academische kennis van ecologie en onze ervaring als beheerder leiden tot realistische en praktisch uitvoerbare plannen. We kunnen u adviseren bij het gehele traject van visievorming via inrichtingsplan en bestek tot en met directievoering en communicatie.

Projecten

leaf