Ontwikkelingsplan landgoed de Strijdhoef

Opdracht

Landgoed De Strijdhoef kent een rijke geschiedenis. Het huidige kasteel is omstreeks 1760 gebouwd. In de 20e eeuw heeft het kasteel lange tijd dienst gedaan als klooster. Zoals veel landgoederen en buitenplaatsen staat De Strijdhoef ook op een punt waar belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Waar nu kosten van onderhoud en baten van exploitatie in onbalans zijn, moeten nieuwe ontwikkelingen het voortbestaan zekerstellen. Staro Natuur en Buitengebied begeleidt De Strijdhoef bij de ontwikkeling van de plannen en de financiering daarvan.

Aanpak

In nauwe samenwerking met belangrijke gebiedspartners als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, Brabants Landschap en Waterschap de Dommel is een ontwikkelingsplan voor het landgoed opgesteld. Daarin neemt herstel van landschap en cultuurhistorische elementen een belangrijke plaats in. Er wordt 18 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. In een grote nieuwe hoeve komen meerdere functies. Hij zal gedeeltelijk ten dienste van de familie en het beheer staan, maar vooral de nodige geldstromen genereren om De Strijdhoef financieel gezond te houden.

Resultaat

Landgoed De Strijdhoef vierde in 2011 haar 250-jarig bestaan. Dit werd gevierd met het kasteel als middelpunt. De Strijdhoef staat aan de vooravond van de uitvoering van het ontwikkelingsplan. Het verwerven van de benodigde gelden om de onrendabele investeringen voor landschap, natuur en cultuurhistorie te kunnen dragen is in een vergevorderd stadium.

Vergelijkbare projecten

leaf