Beheer cultuurhistorische elementen

Nederland ligt bezaaid met cultuurhistorische elementen. Sommige liggen prominent in het landschap. Zo is een holle weg of een eendenkooi moeilijk over het hoofd te zien. Veel cultuurhistorische elementen liggen echter verborgen in het landschap, vaak zelfs onder de grond als sporen van bijvoorbeeld vroegere bewoning, grondgebruik, verdediging, grafcultuur of grensmarkering. Bij de ontwikkeling van gebieden, maar ook bij het beheer van bos en natuur worden deze elementen gemakkelijk over het hoofd gezien. Met een goede kaartstudie en scherp oog in het veld kunnen de elementen in beeld gebracht worden en adequaat worden beschermd en beheerd.

Wat we voor u kunnen betekenen
In onze praktijk van ontwikkeling en beheer van bos en natuur zien we maar al te vaak dat de cultuurhistorische elementen niet op het netvlies van planvormers, beheerders en aannemers staan. Een goede gebiedskennis bij de beheerder is cruciaal en helaas is binnen veel organisaties de aansturing van projecten en aannemers versnipperd over meerdere personen. Binnen Staro doen we ons uiterste best binnen alle projecten de cultuurhistorische elementen te identificeren, te beschermen en te beheren. Waar mogelijk maken we ze zichtbaar en beleefbaar voor het publiek.

Projecten

leaf