Akkerbeheer

Natuurakkers zijn voor biodiversiteit een belangrijk element in ons landschap. Ze staan aan de bron van de voedselketen. Zaad dat vrij is van bestrijdingsmiddelen groeit op en de kruiden zijn een belangrijke bron van nectar en stuifmeel voor talloze insecten. Op hun beurt voeden de insecten bijvoorbeeld weer (akker)vogels. Het graan dat niet of maar deels geoogst wordt, voedt tot in het voorjaar vogels en kleine knaagdieren. De torenvalk hangt als toppredator letterlijk boven het systeem.
Afhankelijk van de ambitie en de langjarige beschikbaarheid van percelen voor natuurbeheer, kunnen botanische doelen met bijzondere oorspronkelijke akkerkruiden een speciale rol spelen bij het beheer. Dit vereist veel aandacht en vakmanschap.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied beheert een aantal natuurakkers en is met het oog op maatschappelijk verantwoord ondernemen betrokken bij een stichting die bijna 50 hectares natuurakker en akkerranden beheert. Soms is de ambitie hoog bij de adviezen die we uitbrengen; soms gaat het om akkerranden in het landelijk gebied in het kader van agrarisch natuurbeheer en is met name de versterking van de algemene biodiversiteit het doel.

Projecten

leaf