Ecologische project-ondersteuning

Projecten voor ruimtelijke ontwikkeling zijn complex. Grote infrastructurele projecten, de bouw van een woonwijk, de sloop van een huis of natuurontwikkeling; ieder project heeft te maken met diverse vakgebieden en hun wet- en regelgeving. Een van die vakgebieden is ecologie. Het voorkomen van beschermde soorten kan van grote invloed zijn op projecten en kan het beste vroeg in kaart worden gebracht. Juist dan kunnen ogenschijnlijke belemmeringen in kansen worden omgezet en kunnen economische ontwikkeling en ecologische ontwikkeling hand in hand gaan.

Wat we voor u kunnen betekenen
De ecologen en adviseurs van Staro Natuur en Buitengebied hebben brede kennis van soorten en wet- en regelgeving op het gebied van natuur. Bovenal hebben zij een praktische kijk op projecten en ervaring met het begeleiden van grote (infrastructurele) projecten, natuurontwikkelingsprojecten en projecten op het gebied van woningbouw en -renovatie. We weten ecologie tot een kans te maken en ogenschijnlijk complexe wet- en regelgeving om te zetten in heldere werkprotocollen die we binnen de uitvoerende organisatie uitleggen tijdens toolboxmeetings. Waar nodig zorgen we, op basis van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming, dat terreinen waar gewerkt moet worden tijdig vrij zijn van beschermde soorten.

leaf