Beheer kwaliteitsbomen

In Nederland is de hoeveelheid kwaliteitshout die op de markt wordt gebracht nog beperkt. Aan de productie van kwaliteitshout is maar door weinigen consequent aandacht besteed. Veel beheerders zien op tegen de investering van het opsnoeien. Want opsnoeien is bij veel boomsoorten noodzakelijk om noestvrij hout te kunnen produceren.

Kwaliteitshout
De tijd tussen de investering van het opsnoeien en de oogst van de boom is lang. Rekening houdend met rente moet het kwaliteitshout bij kap een meeropbrengst opleveren. In de praktijk blijkt er een consequent fors prijsverschil te bestaan tussen hout dat niet noestvrij is en kwaliteitshout. Wanneer het eindproduct fineerhout is, is de meeropbrengst het grootst. De onlangs onder de aandacht gekomen QD-methode (kwalificeren en dimensioneren) biedt goede handvatten om de productie van kwaliteitshout naar een hoger plan te brengen. Veel beheerders zijn daar enthousiast mee aan de slag gegaan.

Wat we voor u kunnen betekenen
Binnen Staro Natuur en Buitengebied zijn we er van overtuigd dat investeren in de teelt van kwaliteitshout loont. We selecteren de kwaliteitsbomen in een vroeg stadium en snoeien in één of enkele keren op. We leggen de locatie en een aantal belangrijke kenmerken vast om een consequent beheer van de kwaliteitsbomen te garanderen. We zien het als onze taak en uitdaging de waarde van de staande houtvoorraad in de bossen die we beheren op termijn minimaal te verdubbelen.

We stimuleren andere boseigenaren en beheerders met kwaliteitshout aan de slag te gaan. Om het te helpen hebben we de website kwaliteitsboom ontwikkeld. Daarin kan iedereen laagdrempelig zijn kwaliteitsbomen beheren en de ontwikkeling volgen. Op de site is tevens veel kennis over de productie van kwaliteitshout te vinden.
Ga naar kwaliteitsboom.nl.

Projecten

leaf