Ondersteuning natuurontwikkeling

De aansturing en begeleiding van natuurontwikkelingsprojecten vereist inzicht in het habitat en de soorten die er voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat de werkzaamheden op de juiste wijze, in de juiste volgorde en onder de juiste terreincondities plaatsvinden. Verkeerde uitvoering kan het behalen van de gewenste natuurbeheertypen onzeker maken en de vestiging van bijzondere soorten belemmeren. Ook moet voorkomen worden dat aanwezige natuurwaarden onnodig schade oplopen als gevolg van de werkzaamheden.

Wat we voor u kunnen betekenen
De brede ecologische kennis en praktische beheerervaring van de ecologen en adviseurs van Staro Natuur en Buitengebied, maakt Staro een prettige en complete partner voor de ondersteuning van uw natuurontwikkelingsprojecten. Deze ondersteuning voeren we zowel uit in opdracht van de opdrachtgever als de aannemer. Aan welke kant we ook staan, we gaan op praktische wijze, maar zonder concessies, voor een optimaal resultaat. We verzorgen onder andere de begeleiding van uitvoerend personeel, markeren te sparen terreindelen vanwege bijzonder habitat of soorten, zetten werk uit en geven uitvoering aan ontheffingen in het kader van de Omgevingswet met bijbehorende verantwoordingen.

Projecten

Meer weten?

leaf