Afvissen De Reusel

Opdracht

Rond de beek De Reusel heeft grootschalig natuurherstel plaatsgevonden. De gekanaliseerde beek is ontmanteld en de oude historische, veel smallere loop is op de meeste plaatsen in ere hersteld. De beekbodem is vele decimeters hoger komen te liggen. De omliggende landbouwgronden zijn uit gebruik genomen en verlaagd. Ze doen dienst als overstromingsgebied. Het hydrologisch systeem is grotendeels hersteld. Het opruimen van de oude beek kan natuurlijk niet zomaar. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen om ruim 5 kilometer leeg te vissen.

Aanpak

Het afvissen is gefaseerd gebeurd. Steeds is in de af te vissen delen het waterpeil aanzienlijk verlaagd. Afhankelijk van de situatie is de vis afgevangen met netten, schepnetten en elektrovisapparatuur. Vaak is een combinatie van methoden gebruikt waarbij het elektrovissen steeds als laatste methode is ingezet. Elektrovissen bleek nodig om bijvoorbeeld de paling te kunnen vangen. De vissen en andere organismen zijn in andere delen van De Reusel weer uitgezet.

Resultaat

De Reusel is gefaseerd en systematisch afgevist. De visvrije delen zijn vrijgegeven aan de aannemer om te dempen of te vergraven. Alle vis is getransporteerd naar andere delen van De Reusel en daar vrijgelaten.

Vergelijkbare projecten

leaf