Broedvrij houden APM Terminal Maasvlakte II

Opdracht

Op de Tweede Maasvlakte bouwt APM een nieuwe containerterminal. Het terrein, dat aan de Prinses Amaliahaven ligt, wordt getransformeerd van een kale zandvlakte tot een belangrijk logistiek terrein. Gelet op de ligging en aard van het terrein is de kans groot dat er tijdens het broedseizoen soorten gaan broeden als:

  • scholekster
  • zilvermeeuw
  • kleine mantelmeeuw
  • dwergstern
  • bontbekplevier

Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen om als mitigerende maatregel het terrein broedvrij te houden.

Aanpak

Staro Natuur en Buitengebied is specialist op het gebied van broedvrij houden. De meest efficiënte manier is om het ruim 60 hectare grote terrein, waar de containerterminal van APM wordt gebouwd, broedvrij te houden door het toepassen van de methode ‘persoon met hond’. Gedurende de periode van het broedseizoen dat er een daadwerkelijke dreiging was dat vogels gingen broeden, is het terrein broedvrij gehouden door een persoon met hond. Deze heeft door gerichte inzet van de hond de vogels van het terrein gehouden. Het aantal uren per dag dat de persoon met hond ingezet is voor het broedvrij houden van het terrein is afgestemd op de actuele dreiging.

Resultaat

Het bouwterrein is gedurende het broedseizoen broedvrij gehouden. Door goed te anticiperen op de dreiging en het gebruik van het hondenras Pointer, zijn de kosten van het broedvrij houden beperkt gebleven. De bouwwerkzaamheden zijn niet vertraagd.

Vergelijkbare projecten

leaf