Ondersteuning infra-projecten

Binnen grotere infrastructurele projecten speelt ecologie en natuurbeheer een steeds grotere rol. In de eisen zijn vaak strikte voorwaarden gesteld hoe om te gaan met de ecologische waarden binnen en rond een projectgebied. De uitbreiding van infrastructuur begint vaak een terreinvoorbereiding waarbij het afvangen van soorten en de kap van bomen vaak voorkomen. Niet zelden staan deze activiteiten onder een grote tijdsdruk in verband met het broedseizoen en de geschikte perioden om soorten af te vangen of te onderzoeken. Ecologische ondersteuning van infrastructurele projecten vergt gedegen kennis van soorten en habitats, maar vooral ook een secure planning, inzicht in het bouwproces en een praktische aanpak.

Wat we voor u kunnen betekenen
De adviseurs en ecologen van Staro Natuur en Buitengebied hebben veel ervaring met de ecologische begeleiding van grote infrastructurele werken. We hebben bijvoorbeeld diverse verbredingen van Rijkswegen, de aanleg van diverse kademuren en werkzaamheden aan kanalen begeleid. Onze mensen gaan op in de organisatie en worden gewaardeerd om hun praktische aanpak en zorgvuldig handelen. Onze ecologen begeleiden tevens het beheer van de bermen en naastgelegen bossen en natuurterreinen rond enkele Rijkswegen.

Projecten

leaf