Bermen vergelijken A27

Opdracht

Heijmans heeft gewerkt aan het verbreden van de A27, waarvoor Staro de ecologische projectondersteuning heeft uitgevoerd. Ter hoogte van Bilthoven is een bloemenmengsel in de berm ingezaaid. Heijmans is benieuwd naar het effect van het inzaaien van de berm met een bloemenmengsel ten opzichte van het reguliere grasmengsel en heeft Staro opdracht gegeven soortenonderzoek uit te voeren. 

Aanpak

Om dit te testen zijn twee transecten onderzocht in de berm, één met het bloemenmengsel (2,6 km) en één met het grasmengsel (1,0 km). Op een heldere, warme dag met weinig wind zijn de transecten onderzocht op de bloeiende bloemen en de bestuivers die rondvlogen (bijen, zweefvliegen en vlinders).

Resultaat

In de berm met het bloemenmengsel zijn 22 van de 29 ingezaaide soorten aangetroffen en daarnaast nog 7 andere bloemsoorten. Terwijl in de berm met het grasmengsel in totaal 24 bloemsoorten zijn aangetroffen, ondanks dat er alleen gras is ingezaaid bloeiden er toch veel bloemen.

Uit de resultaten blijkt toch dat er verschillen zijn tussen de bloemen- en de grasberm. Er zijn in de bloemenberm namelijk gemiddeld meer bestuiver-individuen aangetroffen en meer vlindersoorten.

Ondanks dat het soortenonderzoek kleinschalig is en de resultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd, komen de resultaten overeen met wetenschappelijke onderzoeken van grotere omvang. Namelijk, bij een hoog aanbod aan (verschillende) bloeiende bloemen is ook een hoge rijkdom aan bestuivers te verwachten.

Vergelijkbare projecten

leaf