Beplantingsplan

Projecten voor de (her)inrichting van bos, natuur en landschap worden vaak afgesloten met het aanbrengen van beplanting. Bossen, singels, houtwallen en lanen worden met zorg ingeplant. Wat waar moet komen staat in het beplantingsplan. Vaak gaat het beplantingsplan alleen over bomen en struiken. Ook korte vegetaties worden echter soms op gang geholpen door te zaaien of het opbrengen van plagsel of hooi van soortenrijke vegetaties in de omgeving. Soms maakt dit onderdeel uit van het beplantingsplan. 

Wat we voor u kunnen betekenen
We helpen u graag met het opstellen van een beplantingsplan voor uw project. Het is feitelijk een klein uitvoeringsbestek met een heldere en gedetailleerde (GIS)kaart waar welke beplanting komt. Het plan geeft een goede beschrijving van de soorten, de herkomsten en de maatvoering van het te gebruiken bosplantsoen, de struiken en de laanbomen.

Projecten

leaf