Inrichting oeverzone Bakelse plassen

Opdracht

Na jaren van zandwinning en grondverzet is op een deel van de oevers van de Bakelse Plassen de rust teruggekeerd. Aan Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd om de oevers en de overgangszone naar het aangrenzende bos Nederheide in te richten voor natuur. Staro heeft een inrichtingsplan geschreven en de uitvoering begeleidt.

Aanpak

Op basis van de bestaande afspraken voor natuurcompensatie heeft Staro Natuur en Buitengebied adviezen uitgebracht over de inrichting van het gebied. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld voorzien van onder andere een beplantingsplan. Het ontwerp voorziet in een geleidelijke overgang van de oevers van de Bakelse Plassen via vochtige heide en droge heide naar bos. Een aantal poelen zorgt voor extra variatie en jeneverbessen geven het natuurontwikkelingsgebied een streekeigen karakter.

Resultaat

Na een aanvankelijke aarzeling heeft het opgebrachte heidemaaisel voor een mooie heidevegetatie gezorgd. Er komt zowel dopheide als struikheide voor en op veel plaatsen is zonnedauw waar te nemen. Regelmatig wordt de levendbarende hagedis waargenomen. De zwaluwwanden wordt druk bezocht en gebruikt door de oeverzwaluw. In 2012 zijn maar liefst 364 nesten geteld.

Vergelijkbare projecten

leaf