Ontwikkeling landgoed Oolen

Opdracht

Een agrarische ondernemer in het buitengebied van Son en Breugel combineert bedrijfsbeëindiging met het ontwikkelen van een nieuw landgoed. Aan Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd sturing te geven aan het proces en te adviseren bij het landschappelijk inpassingsplan.

Aanpak

De eerste stap die gezet diende te worden was het wegnemen van planologische bezwaren die de ontwikkeling van een nieuw landgoed op de plaats van het nog in bedrijf zijnde melkveehouderijbedrijf belemmerden. Vervolgens zijn de diverse noodzakelijke onderzoeken in gang gezet.

De ligging van Landgoed Oolen biedt goede kansen om de natuur te versterken. Het landgoed ligt tegen een waardevol natuurgebied dat aangelegd is in het kader van natuurcompensatie. In het landschappelijk inpassingsplan zijn cultuurhistorische wegenpatronen en bolle akkers opgenomen. Zo wordt de regionale identiteit versterkt. Om de rust binnen het al bestaande natuurgebied te waarborgen en te versterken is de openstelling en de ligging van de paden afgestemd met buurman Staatsbosbeheer. Staro Natuur en Buitengebied schreef het inrichtingsplan en beheerplan voor het nieuwe landgoed.

Resultaat

Ondanks het redelijk lange proces dat doorlopen is, krijgt de aanleg van Landgoed Oolen vorm. De eerste concrete maatregelen zijn genomen en de hoogstamboomgaard is geplant. Nu de laatste procedurele puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ worden gezet kan de verkoop van de aantrekkelijke landgoedkavels worden opgestart.

Vergelijkbare projecten

leaf