Werkplan

Goed bos- en natuurbeheer vereist een planmatige aanpak om te voorkomen dat de sturing richting de in het beheerplan gestelde doelen uit het oog wordt verloren. Het werkplan is daarin een belangrijke schakel. Het werkplan geeft antwoord op de vraag welke maatregelen in een jaar plaats moeten vinden, waar ze plaats vinden en wat de te verwachten kosten en opbrengsten zijn.

Een goed doordacht en gedetailleerd werkplan dat voorzien is van helder kaartmateriaal zorgt voor een goede en gestructureerde uitvoering en is een goede basis voor het uitbesteden van werkzaamheden.

Wat we voor u kunnen betekenen
Het opstellen van werkplannen voor het beheer van bossen en natuurterreinen is een kernactiviteit voor Staro Natuur en Buitengebied. We maken gedegen opnames in het veld waarbij we de gegevens direct digitaal vastleggen. In de uitwerking zijn alle belangrijke zaken vastgelegd. Gedurende het jaar hoeven geen extra opnames meer gedaan te worden of zaken uitgewerkt.

leaf