Bosinventarisatie

Om de ontwikkeling van bossen te volgen en het beheer goed te kunnen plannen is het belangrijk de bossamenstelling te kennen. Dat begint vaak met het inventariseren van het bomenbestand. Dat geeft inzicht kenmerken als boomsoortensamenstelling, menging, aandeel inheems, hoeveelheid dood hout, bosstructuur, vitaliteit, houtkwaliteit en groei. De inventarisaties kunnen naar wens worden uitgebreid met inventarisaties naar flora, broedvogels, vleermuizen of andere relevant soortenonderzoek. Ook in het kader van subsidieverantwoording kan het nodig zijn om een bosinventarisatie uit te voeren. Een voorbeeld daarvan is de SNL bosstructuurkatering.

De resultaten van de bosinventarisatie geven de beheerder veel informatie over de resultaten van het beheer in de afgelopen beheerperiode. Daarnaast is het de basis om verdere beheermaatregelen op te stellen en te plannen om verder te sturen richting de gestelde doelen.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro heeft een breed scala vakspecialisten die de verschillende facetten van het inventariseren van bossen beheersen. In een multidisciplinair team inventariseren, interpreteren en adviseren onze beheerders en ecologen zodat u met de bosinventarisatie concrete stappen kunt zetten in de ontwikkeling van uw bos. 

Projecten

leaf