Bosinventarisatie Gemeente Boxmeer

Opdracht

De gemeente Boxmeer heeft Staro gevraagd naar een update van de boskaart. Hierbij ging het om een inventarisatie van circa 700 hectare bos. Om een goede planning te kunnen maken voor het bosbeheer van de komende jaren is het nodig inzichtelijk te hebben wat er is, hoe het bos functioneert, wat de potentie van het bos is naar de toekomst toe en welke werkzaamheden verwacht kunnen worden.

Aanpak

Voor de bosinventarisatie is een online GIS-kaart gemaakt waarop in het veld per afdeling een checklist kon worden ingevuld. Er zijn meerdere onderdelen beoordeeld:

  • of de afdeling gemengd was
  • welke soorten onderdeel van de boomlaag vormden
  • de verhouding tussen loof- en naaldhout
  • de hoeveelheid inheems loofhout in de boom- en struiklaag
  • een percentage van de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers

Tevens werd de dunningspotentie ingeschat en zijn de grenzen van de afdelingen gecontroleerd.
Bij het aantreffen van verjonging die nog niet op de kaart stond, is de nieuwe afdeling met GPS ingemeten en ingetekend.  

Resultaat

Onderzoek en monitoring van de soortensamenstelling van het bos is van belang voor het inschatten van de klimaatbestendigheid van het bos en het zegt iets over de gesteldheid van de bosbodem. De beheerder kan de resultaten van de bosinventarisatie gebruiken om te besluiten op welke locaties strooiselverbetering nodig is. Strooiselverbeterende maatregelen kunnen bestaan uit het planten van rijkestrooiselsoorten of het gebruik van steenmeel.

De gemeente Boxmeer heeft relatief veel bos in de boomfase wat momenteel in holle toestand verkeerd. Dit betekent dat het bos tijd nodig heeft om te sluiten, ofwel dat er maatregelen getroffen moeten worden om de bijgroei van het bos te stimuleren. Daarbij kan gedacht worden aan de inbreng van verjonging, wat tevens gecombineerd kan worden met een wens van strooiselverbetering en goede klimaatadaptatie. Amerikaanse vogelkers kan ook bijdragen aan strooiselverbetering. Met de inventarisatie van de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers kan het inzichtelijk worden gemaakt waar en of bestrijding gewenst is. Het resultaat van de bosinventarisatie wordt door Staro verwerkt naar overzichtelijke kaarten en diagrammen.

Vergelijkbare projecten

leaf