Inventarisatie essentaksterfte

Opdracht

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft Staro Natuur en Buitengebied de mate van aantasting door de essentaksterte in de es in de Flevopolder geïnventariseerd. Sinds een aantal jaar is duidelijk geworden dat een groot deel van de essen dood gaat door de schimmelziekte essentaksterfte. Dat gaat geleidelijk en niet alle essen worden tegelijkertijd ziek. Het is nog niet duidelijk hoeveel essen er over zullen blijven. Schattingen gaan uit van enkele procenten tot 10 tot procent van de bomen. Staro heeft meegeholpen bij de inventarisatie om de mate van aantasting door essentaksterfte in de Flevopolder in kaart te brengen. 

Aanpak

Staatbosbeheer regelt het bosbeheer in de Flevopolder en heeft hier veel bos met es. Om een beter beeld te krijgen van de toestand van de essen is er met behulp van de Collector app een inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is per perceel waar essen voorkomen het volgende opgenomen:

  • Het aandeel es
  • De mate van aantasting
  • Het voorkomen van vitale essen die als bron kunnen dienen voor het opbouwen van een resistente populatie essen
  • De hoeveelheid te oogsten hout als voor kaalkap en verjonging wordt gekozen 
  • De aanwezigheid van andere boomsoorten, zodat verjonging niet nodig is en het toch bos blijft
  • Het veiligheidsrisico voor wegen en paden in verband met dode bomen 

Resultaat

In een groot deel van het Horsterwold en Hollandse Hout heeft Staro de inventarisatie uitgevoerd. Er zijn geen essen bosopstanden gevonden die niet zijn aangetast door de essentaksterfte. De aantasting varieerde van matig tot zwaar. Bij een matige aantasting is er een redelijk aandeel vitaal ogende essen aanwezig zodat het voorlopig nog bos zal blijven. Bij een zware aantasting zal er voor de instandhouding van het bos op korte termijn iets moeten gebeuren. Het lijkt erop dat bij oudere essen die veel ruimte hebben de aantasting door het vals essenvlieskelkje minder is. Deze staan vaak in opstanden waar op tijd is begonnen met dunnen en de bomen een flinke kroon hebben opgebouwd.

Vergelijkbare projecten

leaf