Blessen Horsterwold en Almeerderhout

Opdracht

Staatsbosbeheer gaf Staro opdracht om respectievelijk 104 en 140 hectare te blessen en meten in het Horsterwold en Almeerderhout. Deze grote loofbossen liggen op kleigrond in de polder van Flevoland.

Aanpak

Het bleswerk bestond uit toekomstbomen-dunning, hoogdunning en eerste dunning. De bossen bevatten diverse soorten, waarvan veel in een goed functionerende menging stonden. Zo waren er mooie opstanden met eik, beuk, haagbeuk, linde, esdoorn, els en populier. In tegenstelling tot de gebruikelijke 20 meter, heeft Staro de dunningspaden in het Almeerderhout op 40 meter afstand van elkaar gelegd. De beheerder wil de houtoogst plaats laten vinden met zo min mogelijk schade aan de bosbodem. Bomen die buiten het bereik van de harvester staan zijn toegeveld en zo nodig uitgelierd.

Tegelijkertijd met het bleswerk heeft Staro de gebleste bomen ook gemeten met de digitale boomklem volgens de proefboommethode. Van elke gebleste boom is de diameter gemeten. Als een opstand volledig geblest was, is een aantal proefbomen geselecteerd waarvan de hoogte is gemeten. Tijdens het blessen is onder andere rekening gehouden met opties van de opstand voor het opsnoeien van kwaliteitshout en de aanwezige natuurwaarden. Zo wordt bij de aanleg van dunningspaden altijd rekening gehouden met aanwezige horsten, holen, holtebomen of andere bijzonderheden. Deze elementen zijn gemarkeerd op een digitale kaart.

Resultaat

Staro verwerkt de meetgegevens naar een opbrenglijst. Opbrenglijsten zijn nodig voor de houtverkoop. In totaal heeft Staro binnen deze opdracht circa 6700 kubieke meter werkhout geblest. Van de dunningpaden, verjongingsgroepen en alle bijzonderheden die tijdens het blessen in het veld op een digitale kaart zijn bijgehouden is een kaart gemaakt. Op deze kaart is duidelijk aangegeven waar het bleswerk heeft plaatsgevonden en volgens welke methode. Hiermee heeft de beheerder vervolgens een goed overzicht van de situatie om soepel de houtoogstbegeleiding in gang te kunnen zetten.

Vergelijkbare projecten

leaf