Herinrichting natuurcompensatie Olsmoere ven

Opdracht

Binnen Oefenterrein Rucphense heide ligt een landbouwenclave met de naam Olsmoere ven. Het Ministerie van Defensie wil deze grond inzetten voor natuurcompensatie. Dienst Vastgoed Defensie heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een plan op te stellen hoe dit het beste kan worden uitgevoerd.

Aanpak

Om goed te kunnen adviseren over de inrichting van het gebied is een onderzoek opgezet. Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de mogelijkheden van natuurherstel met als ideaal het herstel van de vensituatie. Er is uitgebreid gekeken naar de historie van het gebied en het daarin gelegen Olsmoere ven. In samenwerking met Landslide is de geohydrologische situatie in beeld gebracht. Het bleek dat in het laagste deel van de landbouwenclave leemlenzen aanwezig zijn. Deze leemlenzen zijn plaatselijk doorbroken door inmiddels gedempte sloten. Het grondwater fluctueert sterk in het gebied en staat al decennia 1,50 tot 2,50 meter beneden maaiveld. Waarschijnlijk als gevolg van een algehele grondwaterdaling in de omgeving.

Resultaat

Het venherstel is redelijkerwijs onhaalbaar geacht. Als beste alternatief is de ontwikkeling naar heide voorgesteld. In het laagste deel kan dit mogelijk natte heide worden doordat (herstelde) leemlagen voor stagnatie van regenwater kunnen zorgen. Voor de ontwikkeling van de heide is een inrichtingsplan opgesteld en zijn de kosten van omvorming begroot. Zo wordt weer invulling gegeven aan realisatie van een stukje Natuurnetwerk.

Vergelijkbare projecten

leaf