Ondersteuning PAS-projecten

Terreinbeherende organisaties (TBO’s) voeren tal van natuurherstelprojecten uit met de zogenaamde PAS-gelden. De organisatie van deze projecten is voor de TBO’s vaak uitdaging omdat de beheerders hun handen vol hebben aan o.a. het dagelijks beheer van terreinen, communicatie en belangenbehartiging. De harde deadlines van de subsidiegelden voor de PAS-projecten en de projectadministratie die vaak beheereenheden overstijgt vraagt een gestructureerde aanpak waarbij PAS-projecten geselecteerd, ingediend, voorbereid, uitgevoerd en opgeleverd worden.

Wat we voor u kunnen betekenen
De adviseurs van Staro Natuur en Buitengebied organiseren voor diverse terreinbeherende organisaties de PAS-projecten. Ze selecteren samen met de beheerders projecten, bereiden deze voor, schrijven bestekken, assisteren bij de aanbesteding en voeren directie over de uitvoering van het natuurherstelproject. Diverse medewerkers van Staro zijn een of enkele dagen per week werkzaam bij de betreffende TBO’s.

Projecten

Meer weten?

leaf