Inrichtingsplan

Aan de inrichting of herinrichting van natuur of buitengebied gaat een proces van planvorming vooraf. Beleid, onderzoeken en doelstellingen van de initiatiefnemer bepalen welke functies het gebied in de nieuwe situatie moet krijgen. Als dat duidelijk is, wordt een inrichtingsplan gemaakt. In dit inrichtingsplan wordt tot in detail vastgelegd hoe het gebied er uit komt te zien en wat er moet gebeuren om dat te bereiken. In het inrichtingsplan krijgen elementen als water, natuurtype, ontsluiting, recreatieve voorzieningen en landschapselementen hun plek toegewezen. Een goede visualisatie met behulp van kaarten, schetsen en artist impressions is belangrijk voor communicatie met belanghebbenden.

Wat we voor u kunnen betekenen
We helpen u graag met het opstellen van realistische, duidelijke en beeldende inrichtingsplannen die betrekking hebben op de inrichting van nieuwe natuur, ecologische verbindingszones (EVZ), bosaanleg, nieuwe landgoederen of gebiedsontwikkeling. We stellen ook inrichtingsplannen op in het kader van de landschappelijke inpassing van ontwikkelingen in het buitengebied.

Projecten

Natuurcompensatieplan Haaren

Natuurcompensatieplan Haaren

Omdat een strook binnen de EHS de bestemming wonen krijgt heeft Staro Natuur en Buitengebied hier een natuur compensatieplan voor opgesteld.

Herinrichting natuurcompensatie Olsmoere ven

Herinrichting natuurcompensatie Olsmoere ven

Staro heeft het advies gegeven aan Defensie om als natuurcompensatie niet te kiezen voor venherstel maar voor heideontwikkeling.

Inrichting oeverzone Bakelse plassen

Inrichting oeverzone Bakelse plassen

Op basis van het opgestelde inrichtingsplan voor Noordoever Bakelse Plassen kan Staro de inrichting starten en de uitvoering begeleiden.

Waterretentie en natuurontwikkeling Airpark Budel

Waterretentie en natuurontwikkeling Airpark Budel

Staro Natuur en Buitengebied heeft voor de gemeente Cranendonck een bijzonder natuurontwikkelingsproject van planvorming tot realisatie gecoördineerd.

EVZ Schootense loop

EVZ Schootense loop

Staro heeft in samenwerking met de gemeente en het waterschap een inrichtingsplan en bestek opgesteld voor de Schootenseloop te Helmond.

EVZ Goorloop-noord

EVZ Goorloop-noord

Staro heeft in samenwerking met de gemeente en het waterschap een inrichtingsplan en bestek opgesteld voor de EVZ Goorloop-noord.

EVZ Goorloop-zuid

EVZ Goorloop-zuid

Staro heeft in samenwerking met de gemeente en het waterschap een inrichtingsplan en bestek opgesteld voor de Schootenseloop te Helmond.

Herinrichting Parkbos Louterbloemen

Herinrichting Parkbos Louterbloemen

Staro heeft opdracht gekregen voor de herinrichting van Parkbos Louterbloemen een inrichtingsplan, uitvoeringsplan en beheerplan te schrijven

Projectplan Quarantaineterrein

Projectplan Quarantaineterrein

Staro Natuur en Buitengebied heeft voor het Quarantaineterrein te Rotterdam een inrichtingsplan met visualisaties opgesteld.

Ontwikkeling Landgoed Molenhoek

Ontwikkeling Landgoed Molenhoek

Staro heeft voor de ontwikkeling van landgoed Molenhoek een inrichtingsplan en beheerplan opgesteld en zal ook de uitvoering begeleiden.

Impuls Ruigeplaatbos Hoogvliet

Impuls Ruigeplaatbos Hoogvliet

Het Ruigeplaatbos te Rotterdam krijgt een impuls. Staro heeft het inrichtingsplan met visualisaties, kostenraming en bestek geschreven.

Inrichting uitkijkpunt Krabbepolder

Inrichting uitkijkpunt Krabbepolder

Voor de Krabbepolder in Rotterdam is een inrichtingsplan met visualisaties en een kostenraming gemaakt. Een vleermuistoren fungeert hierbij als LandMark.

Compensatie leefgebied steenuil

Compensatie leefgebied steenuil

Staro heeft een inrichtingsvoorstel gemaakt voor het compenseren van leefgebied van de steenuil.

Bestek en inrichting De Scheeken

Bestek en inrichting De Scheeken

Voor natuurgebied de Scheeken is een inrichtingsplan en aanbestedingswaardig contract opgesteld.

leaf