Projectplan Quarantaineterrein

Opdracht

Het Quarantaineterrein in Rotterdam is een Rijksmonument dat in 1931 is ingericht voor onder andere het afzonderen van schepelingen met een besmettelijke ziekte. Zowel de gebouwen als de buitenruimte zijn hier onderdeel van. De groenaanleg is als historisch-functioneel onderdeel van algemeen belang. Havenbedrijf Rotterdam NV (HbR), eigenaar van het terrein, heeft plannen voor de inrichting en het beheer van de buitenruimte van het Quarantaineterrein. Staro Natuur en Buitengebied heeft voor het Quarantaineterrein een inrichtingsplan met visualisaties opgesteld.

Aanpak

Uitgangspunt voor het inrichtingsplan is het programma van eisen, waarin alle wensen en eisen van de betrokken partijen zijn opgenomen. Voor de totstandkoming van de visie en het ontwerp van het Rijksmonument heeft een literatuurstudie plaatsgevonden. Deze studie heeft zich gericht op:

  • de eerste aanleg van het gebied
  • de architectonische waarden
  • de cultuurhistorische waarden
  • de natuurwaarden
  • hoe de buitenruimte zich in de loop van de decennia heeft ontwikkeld.

De voor het ontwerp relevante elementen in het terrein zijn ingemeten met behulp van GPS. Hierbij zijn zowel oude als nieuwe elementen onderzocht en opgenomen. Daarna is een stappenplan opgesteld met hierin een tijdsplanning en prioriteiten. 


Resultaat

Staro Natuur en Buitengebied heeft een duidelijke lijn uitgezet hoe de buitenruimte van het Quarantaineterrein er over 10 jaar uit zal komen te zien. Op basis van het inrichtingsplan wordt het gesprek met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgestart. Ook kunnen de benodigde ontheffingen en vergunningen worden aangevraagd. Het stappenplan zorgt ervoor dat de herinrichting efficiënt ingezet kan worden.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf