Ontwikkeling landgoed Gagel

Opdracht

In het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel wordt Landgoed Gagel ontwikkeld. Een bijzonder initiatief waarbij een bestaand agrarisch bedrijf wordt omgevormd tot een recreatieonderneming. Staro Natuur en Buitengebied heeft dit initiatief begeleid bij het verwerven van subsidies, het landschappelijk ontwerp, het inrichtingsplan, het beheerplan en de organisatie van de aanleg van nieuwe natuur.

Aanpak

De initiatiefnemer van Landgoed Gagel had recreatie al jarenlang als neventak van het melkveebedrijf. Die nieuwe tak van sport bleek kansen te bieden om de gronden in eigendom te houden en een florerend bedrijf te ontwikkelen. Om meer vastgoed te kunnen ontwikkelen is het plan uitgewerkt om door middel van landgoedontwikkeling het bedrijf en de omgeving een extra impuls te geven. Staro Natuur en Buitengebied heeft steeds samen met de eigenaar de benodigde plannen opgesteld en het begeleid van planvorming tot en met uitvoering en verkoop van kavels.

Resultaat

De ontwikkeling van het nieuwe Landgoed Gagel heeft een ware metamorfose teweeg gebracht. Daar waar akkers en weilanden waren staat nu bos. Prachtige nieuwe lanen en landschappelijke elementen versterken de belevingswaarde. De natuurlijke graslanden worden steeds bloemrijker. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de uitbreiding van de inmiddels zes aantrekkelijke accommodaties. 

Vergelijkbare projecten

leaf