Ontwikkeling Landgoed Molenhoek

Opdracht

Aan de Molenhoek in Middelrode ligt op de locatie waar ooit de watermolen ‘Ter Steen’ stond een voormalig agrarisch bedrijf. De eigenaar heeft de wens om op de locatie een landgoed te ontwikkelen en daarbinnen twee landgoedwoningen op te richten. De plannen voor Landgoed Molenhoek zijn in een vergevorderd stadium. Het ontbrak echter aan een voldoende gedetailleerde uitwerking van het landschappelijk ontwerp. Staro Natuur en Buitengebied heeft het landschappelijk ontwerp uitgewerkt in een inrichtingsplan en het beheer tot in detail beschreven. Met dit plan kan de planologische procedure tot landgoedontwikkeling met succes worden afgerond.

Aanpak

Bij het opstellen van dit inrichtingsplan is uitgegaan van het schetsontwerp dat opgesteld is door een landschapsarchitect. Dit ontwerp is uitgewerkt en op details aangepast. Om een goed beeld van het gebied en de mogelijkheden te krijgen is het terrein bezocht. Tijdens dit bezoek zijn diverse grondboringen uitgevoerd. Daarnaast is met een aantal belangengroepen gesproken om te achterhalen of zij wensen hebben met betrekking tot de inrichting.  

Resultaat

Het resultaat is een gedetailleerd inrichtings– en beheerplan waar per terreintype de inrichting en het beheer is beschreven. Door het plan uit te voeren ontstaat een landgoed met een aantrekkelijk woonklimaat en uitstekende kansen voor de ontwikkeling van met name vochtig hooiland.

 

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Freek Derks

Adviseur ontwerp en realisatie
leaf