Nieuwe landgoederen

Het stichten van een nieuw landgoed is een prachtige manier om de natuurwaarde en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te versterken. Het biedt de grondeigenaar de mogelijkheid om bijvoorbeeld in combinatie met bedrijfsbeëindiging de gronden in eigendom te houden en een nieuwe economische drager te ontwikkelen.

Degelijke voorbereiding
Het doorlopen van de planologische procedures lijkt op het eerste gezicht niet ingewikkeld. Toch blijkt dat er vaak jaren nodig zijn om van idee tot realisatie te komen. Een goed procesmanagement is noodzakelijk om vertraging te voorkomen. De onderzoeken die moeten plaatsvinden ter ondersteuning van de planologische procedure zijn talrijk. Het proces van landschappelijk en architectonisch ontwerp is een spannende en mooie zoektocht. Cultuurhistorie, landschappelijke inpassing, eenheid en de wens van de opdrachtgever zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft meerdere trajecten begeleid waarbij (agrarische) ondernemers hun bedrijf hebben omgevormd tot een landgoed. Door aanhoudende oplettendheid zorgen we ervoor dat het proces zo snel mogelijk verloopt. We streven naar landgoederen met hoge ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit die met enthousiasme gedragen wordt door de nieuwe landgoedeigenaar.

Projecten

leaf