Vlinder- en libellenonderzoek

Dagvlinders
In Nederland worden 28 dagvlindersoorten beschermd door de Wet Natuurbescherming. Dagvlinders staan namelijk onder druk door afname van leefgebied en een verminderde kwaliteit daarvan. Beschermde soorten zijn meestal weinig mobiel en afhankelijk van bepaalde, vaak zeldzame, waardplanten. Dit maakt deze soorten dagvlinders extra kwetsbaar. 

Libellen
Libellen zijn bijzondere insecten die voor de voortplanting afhankelijk zijn van water. Ook in uw tuin of poel kunnen libellen aanwezig zijn. 17 van de zeventig soorten die in Nederland voorkomen worden beschermd door de Wet Natuurbescherming.

Onderzoek vindt plaats bij goed weer in de periode mei tot en met september. Onderzoek naar larven kan als (onderdeel van) macrofauna-onderzoek plaatsvinden en is minder afhankelijk van tijd en weersomstandigheden.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied heeft ruime ervaring met het uitvoeren van dagvlinder- en libellenonderzoek. Werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

  • onderzoek naar beschermde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen
  • monitoring en opzetten monitoringsprogramma
  • inventarisaties voor beheeradviezen poelen en watergangen als indicator voor waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water)

Projecten

leaf