Libellenonderzoek Langven Best

Opdracht

In een bosgebied bij Best ligt het vennencomplex het Langven. De oevers van het ven en de omliggende heide zijn plaatselijk ernstig vergrast als gevolg van verdroging en eutrofiëring. Als onderdeel van een vooronderzoek gericht op venherstel heeft Staro Natuur en Buitengebied libellenonderzoek uitgevoerd.

Aanpak

Tijdens het libellenonderzoek is de omgeving van het Langven systematisch onderzocht. Daarbij zijn alle soorten die zijn waargenomen genoteerd. Zo is een goed beeld verkregen van de libellenstand rond het ven. De volgende soorten zijn aangetroffen:

 • gewone pantserjuffer
 • tangpantserjuffer
 • tengere pantserjuffer
 • zwervende pantserjuffer
 • koraaljuffer
 • watersnuffel
 • grote keizerlibel
 • gewone oeverlibel
 • platbuik
 • viervlek
 • vuurlibel
 • venwitsnuitlibel
 • zwarte heidelibel

Resultaat

Op basis van dit ecologisch onderzoek kan voorzichtig worden geconcludeerd dat grote delen van het Langvencomplex een sterk wisselende waterstand hebben. Soorten als koraaljuffer en venwitsnuitlibel ontbreken daar. Het meest zuidoostelijk gelegen ven kent de rijkste libellenstand. Dit indiceert dat de verdroging hier minder speelt dan in andere delen. De gegevens van het libellenonderzoek zijn gebruikt bij de systeemanalyse.

Vergelijkbare projecten

leaf