Amfibieënonderzoek Griendtsveen

Opdracht

Aan de rand van de bebouwing van Griendtsveen is de bouw van woningen gepland. Omdat deze locatie geschikt is als land- en winterhabitat voor amfibieën is aan Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een amfibieënonderzoek uit te voeren om te onderzoeken of met name heikikker voorkomt in of in de buurt van het plangebied.

Aanpak

Om te onderzoeken of heikikkers in de omgeving van het plangebied voorkomen, is binnen een straal van één kilometer in de voortplantingsperiode naar deze soort gezocht in en nabij geschikte voortplantingswateren. Tijdens het onderzoek zijn binnen enkele honderden meters van het plangebied tientallen heikikkers aangetroffen. De mannetjes waren duidelijk herkenbaar aan de blauwe kleur die zij hebben in de voortplantingsperiode.

Resultaat

Uit het amfibieënonderzoek is gebleken dat het aannemelijk is dat de uitbreidingslocatie aan de rand van Griendtsveen onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de heikikker. Staro Natuur en Buitengebied heeft daarom een mitigatieplan opgesteld. Met de uitvoering van de mitigerende maatregelen wordt voorkomen dat er negatieve effecten optreden voor heikikker en andere amfibieën op de bouwlocatie.

Vergelijkbare projecten

leaf